Duchowa podróż


Świat nie może być odkryty przez podróż mierzoną w milach,
nie ważne jak długą,
lecz tylko przez podróż duchową,
podróż o długości jednego cala,
bardzo trudną i upokarzającą i radosną,
przez którą docieramy do ziemi pod naszymi stopami,
i uczymy się być w domu.

Źródło: Wendell Berry Poezje zebrane