Głębia

Mistrz rzekł do pewnego biznesmena:
- Tak, jak ryba ginie na suchym lądzie, tak i ty umierasz, pochłonięty sprawami tego świata. Ryba musi powrócić do wody, by przeżyć. Ty zaś musisz wrócić do samotności.
Biznesmena ogarnęło przerażenie.
- Muszę zatem porzucić swoje interesy i zamieszkać w klasztorze?
- Ależ skąd. Zajmuj się nadal swoimi sprawami, lecz wejdź w siebie - w głąb swego serca! 

Źródło: Anthony de Mello "Minuta Mądrości"

Komentarze