Przyczyny nieszczęścia

  1. Życie bierne, oderwane od rzeczywistości (bo człowiek przystosowany jest do walki o byt; życie bez walki i wysiłku nie może go zadowolić);
  2. Życie nazbyt czynne i nazbyt podniecone (jakim jest zwłaszcza życie ludzi interesów, zbyt niespokojne, by mogło być szczęśliwe);
  3. Nuda i przesycenie (nudzimy się wprawdzie mniej niż nasi przodkowie, ale gorzej od nich znosimy nudę);
  4. Zmęczenie (zwłaszcza zmęczenie uczuciowe, bo umysłowe i mięśniowe znajdują lekarstwo we śnie);
  5. Zazdrość;
  6. Poczucie grzeszności (będące skutkiem tradycyjnej moralności, niesłusznie skupiającej całą uwagę człowieka na własnej jego osobie);
  7. Mania prześladowcza (mająca zazwyczaj źródło w przesadnym mniemaniu  o własnej wartości);
  8. Lęk przed opinią innych.

Autor: Bertrand Russel