Powrót do domu

- Można wyróżnić trzy etapy w rozwoju życia duchowego – stwierdził mistrz. – Etap cielesny, duchowy i boski.
- Na czym polega etap cielesny? – pytali poruszeni uczniowie.
- Na tym etapie widzi się drzewa jako drzewa i góry jako góry.
- A etap duchowy?
- Na tym etapie człowiek widzi rzeczy głębiej, a więc drzewa nie są już drzewami, a góry nie są już górami.
- A etap boski?
- Ach, to już jest oświecenie – powiedział mistrz z ironicznym uśmiechem na twarzy. - Na tym etapie drzewa znowu stają się drzewami, a góry górami.

Źródło: Anthony de Mello "Minuta Mądrości"