Religia

- Podróżujący gubernator zatrzymał się, by złożyć uszanowanie mistrzowi.
- Ważne sprawy państwowe nie pozostawiają mi czasu na długie rozprawy - rzekł. - Czy mógłbyś streścić istotę religii w jednym lub dwóch zdaniach, dla ludzi tak zajętych jak ja?
- Dla dobra Waszej Wysokości gotów jestem ująć to w jednym słowie.
- Nie do wiary! Cóż to za niezwykłe słowo?
- Milczenie.
- A jaka droga prowadzi do Milczenia?
- Medytacja.
- A czym jest, jeśli mogę zapytać, medytacja?
- Milczeniem.

Źródło: Anthony de Mello "Minuta Mądrości"

Komentarze