Charyzmat

Pewien uczeń był z pochodzenia Żydem.
- Co dobrego powinienem czynić, aby podobać się Bogu?
- Skąd mam to wiedzieć? - odparł mistrz. - W twojej Biblii napisano, że Abraham był gościnny i Bóg był z nim. Eliasz kochał modlitwę i Bóg był z nim. Dawid rządził królestwem i z nim również był Bóg.
- A czy jest sposób, żebym odkrył wyznaczone dla mnie zadanie?
- Tak. Postaraj się odkryć najgłębszą skłonność twego serca i za nią podążaj. 

Źródło: Anthony de Mello "Minuta Mądrości"